Carmen's Tumblr

有人24號sick leave
25號面如死灰,返到黎就拋低包藥喺檯面
26號都係,但1356突然不顧病況開腔想食九件麥樂雞餐同飲可樂。
哈哈係得你先咁玩命。
我仲可以痴餐連食兩日麥當勞

難得放假,左腳膝頭突然無故劇痛痛到屈唔到腳變跛文,搽完藥膏都無改善,天氣又熱,不事生產,無故又hea左一日,到最後我決定去食雪糕鞭策/懲罰/安撫下自己lol

究竟點樣隻腳先唔再痛 :’(

【咬左一啖先影,其實只是想說好像很潦倒】因為趕住返工無野早餐,買左早餐先返工(但遲左)嘅同事見咁分左2/5個早餐我食,佢食蛋漢堡熱香餅,我食薯餅同包,感覺好可憐嗚(但我突然有「早餐」食又好似幾好咁sosad)

凍茶巴啲post總係同我心情好脗合。
今晚呀頭先叫我好好諗下自己想做啲咩,返到屋企就見到呢張圖。

睇黎真係要好好思考下自己想做啲咩。

「你睇你,連intern都不如。」
你贏了。
你呢句野,我諗我真係會記一世。

做好人啦,到頭黎咪又係比人鬧。

就當我連intern都不如,不如你快撚啲炒左我算啦好嗎?

真正放假三小時。
其實放假仲要喺屋企打稿真係好攰好攰,究竟放假同返工條界線喺邊(我諗應該係無)。
我未試過睇演唱會都攰到訓著左。
幸好,Eason bb真係唱左好多首,首有史以來最好聽嘅《十面埋伏》抵番曬,有啲後悔無帶相機去,Eason個西裝look真係幾正sosad

To Tumblr, Love Pixel Union